Lär dig spara pengar

Lär dig spara pengar

Att spara pengar är varken svårt eller olönsamt i dagen läge. Det finns ett flertal alternativ till vanliga sparkonton hos storbankerna och det finns även alternativ där risken är minimal eller helt borttagen.

Hur skall man då börja sitt sparande?

Börja genom att räkna ut hur mycket du skulle vilja spara ihop och hur lång tid det får ta. Därefter ser du över hur mycket du har möjlighet att lägga undan dvs spara och hur ofta. Genom detta har du nu möjlighet att se över sparalternativ och risknivåer.

Hur skall man då börja sitt sparande?

Väljer du att spara en del av kapitalet i fonder och aktier och en annan del i sparkonton eller allt i sparkonton och vise versa. Om du avser att spara under en längre tidsperiod runt 4-7 år är det att rekommendera att man investerar en del av kapitalet i fonder eller aktier eftersom dessa över tid ger en högre avkastning än ett sparkonto.

Skall du spara under en kortare tid 1-2 år kan ett sparkonto vara lämpligt där du innehar en fast ränta och därav vet hur mycket pengar du kommer att få ut.

I dag finns det sparkonton på marknaden som ger bra inlåningsränta på insatt kapital ända upp till 8% vilket är en bra avkastning även om det hade varit en fondinvestering. Du skall noggrant se över reglerna för insättning och uttag samt insättningsgarantier om du avser spara i sparkonto.

Sprida riskerna

Sprida riskerna

För dig som avser spara i fonder eller på den börshandlade marknaden är det viktigt att man placerar i fonder som håller för ens risknivå. Vill du ta hög eller låg risk? Hur man än gör och vad man än väljer är det alltid viktigt att sprida riskerna, dvs ”lägg inte alla ägg i samma korg” investera i fonder som finns i olika branscher, världsdelar och marknader.

Se över sparandet

Efter att du har börjat spara är det viktigt att du ibland ser över ditt sparande. Många glömmer sitt sparande och ser inte att de faktiskt har sparade pengar. Ett bra sätt är att avsätta en tid för det en gång i månaden. Ett bra val brukar vara att göra det då man betalar sina räkningar, på det sättet blir det en integrerad del i vardagen som inte tar särskilt mycket tid i anspråk.

Se över sparandet

Genom att se över sitt sparande kan man justera det och byta fonder eller innehav och se över upp och nedgångar samt trender över tiden. Gör man på detta sätt kommer man att lyckas med sitt sparande över tiden.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *