Känsligt att prata om pengar

I Sverige är det ju som många av oss känner till ganska känsligt att prata om pengar och man kan verkligen fråga sig varför. Jag har själv funderat över detta många gånger men aldrig riktigt kommit fram till något bra svar.

Tv-program om ekonomi
För några dagar sedan tittade jag på ett intressant TV-program som tog upp just detta ämne, att det är så känsligt att prata om ekonomi. Jag hoppades att jag under programmets gång kanske skulle få svar på min fråga om varför detta är så men tyvärr fick jag inte det. Dock var det ett intressant program över lag som tog upp olika pinsamma situationer då man ville känna till detaljer kring andras ekonomi till exempel men inte vågade fråga. Och detta är ju också intressant faktiskt. I och med att det verkligen är så känsligt som det är är det ju också något som vi tycker är intressant och som många av oss är nyfikna på men inte vågar fråga om.

Ett svenskt fenomen
Att det är så känsligt att prata om ekonomi tycks också vara ett svenskt fenomen, kanske skandinavist till och med men faktum är att det inte anses vara så känsligt i många andra länder annars, så hur kommer det sig att det är så just här?